NRs generalsekretær Arne Jensen

Foto: NTB

Nådeløs mot nytt lovforslag

«Slik registerordningene er begrunnet, forankret og innrettet, mener vi det ikke er noen mulighet for at departementet vil oppnå det som er det uttrykte målet med ordningen.» 

Slik konkluderer Norsk Redaktørforening i sin høringsuttalelse til et forslag om en ny lovhjemmel for å kunne registrere statsansattes økonomiske interesser.

NR mener forslaget lider av en «sterk indre inkonsistens» og at forslaget må omarbeides radikalt og med et nytt utgangspunkt, for å kunne nå de målsettingene man uttrykkelig mener skal nås.»

Les hele forslaget og les hele NRs høringsuttalelse her.