Politiet skal normalt frigi navn på omkomne i ulykker. Her fra en trafikkulykke i Kvinesdal sommeren 2019. (Foto NTB Scanpix)

Navn på omkomne er offentlig

Navn på personer som omkommer i ulykker er som utgangspunkt offentlige. Det slår Politidirektoratet fast. I kriminalsaker kan navn på drepte holdes tilbake, men kun av etterforskningsmessige hensyn.

Norsk Redaktørforening (NR) mottok i fjor flere henvendelser fra redaktører, hvor politiet holdt tilbake navn på omkomne i ulykker og drepte i kriminalsaker. Det ble blant annet vist til at de pårørende ikke ønsket navnene offentliggjort. NR henvendte seg etter det til Politidirektoratet (POD) og ba om en avklaring med hensyn til hvordan dette er å forstå juridisk. Nå har POD besvart henvendelsen. I brevet fra juridisk avdeling het er det blant annet at:

"...når det gjelder navn på omkomne i ulykkestilfelle og politiets innsats er knyttet til redningstjeneste må utgangspunkt fortsatt være at navn på omkomne ikke er unntatt for offentlighet."

Det som kan begrunne at navn holdes tilbake - enten det gjelder ulykker eller kriminalsaker - er etterforskningsmessige hensyn, slik dette er understreket i politiregisterlovens § 23. 

Du kan lese hele brevet her.