Nekter utlevering fra momsregister

Skattedirektoratet vil fortsatt ikke utlevere en oversikt over hvilke utenlandske virksomheter som er registrert i det norske moms-registeret. Nå går saken til Finansdepartementet.

Det er Norsk Redaktørforening (NR) som har bedt om å en utskrift av en liste over utenlandske virksomheter som er oppført registeret. Det har Skattedirektoratet - med litt vekslende begrunnelser og lovhjemler - så langt nektet. I det siste brevet forklarer man avvisningen dels med at det vil bli en for stor belastning på systemet å kjøre ut en liste med 340.000 virksomheter, og dels med at registeret er "dynamisk" og derfor forandrer seg fra dag til dag. NR har i brev til departementet presisert at det ikke er snakk om en utskrift av hele registeret -altså de 340.000 virksomhetene - men kun de utenlandske. Dessuten viser NR til at alle offentlige registre er dynamiske, og det samme problemet oppstår i forhold til enkeltforespørsler i registeret - som direktoratet har anvist som den riktige måten å be om innsyn på. Her kan du lese direktoratets brev til departementet. Her kan du lese NRs brev til departementet.