Neppe særlov for 22.juli-kommisjonen

Det blir trolig ingen egen lov om unntak fra offentlighet for 22. julikommisjonen.

- Da 22. juli-kommisjonen ble nedsatt, vurderte vi nøye spørsmålet om offentlighet. Vi ønsker generelt stor grad av åpenhet, spesielt i denne saken, som er av stor allmenn interesse og betydning. Derfor er vi også skeptisk til en særlov om unntak fra offentlighetsloven, sier Schjøtt-Pedersen til NTB. 'Det var kommisjonen selv som i forrige uke ba om det ble vedtatt en egen lov om mulighet for å unnta dokumenter og opplysninger fra offentlighet. Forslaget har blitt sterkt kritisert fra flere hold.

Her kan du lese mer om saken.  Her kan du lese kommisjonens brev til Justisdepartementet.