På høstmøtet til NR i 2019 undertegnet f.v. Tove Nedreberg og Hanna Relling Berg den nye utgaven av Redaktørplakaten. Neste høstmøte vil de også samarbeide - da som styreleder i hhv Nxt Media og Norsk Redaktørforening når NR legger høstmøtet til Trondheim inntil Nxt Media-konferansen.

(Foto: Ole Alexander Saue/Nxt Media/Visit Norway)

Norsk Redaktørforening legger høstmøtet til Trondheim

Styret i Norsk Redaktørforening (NR) har vedtatt å legge høstmøtet i november 2020 til Trondheim. Samtidig har NR inngått et samarbeid med Nxt Media.

Pressemelding fra Norsk Redaktørforening og Nxt Media:

Norsk Redaktørforening legger høstmøtet til Trondheim og samarbeider med Nxt Media. 

Styret i Norsk Redaktørforening (NR) har vedtatt å legge høstmøtet i november 2020 til Trondheim. Samtidig har NR inngått et samarbeid med Nxt Media.

Deltakere på NRs høstmøte vil kunne delta på Nxt Media-konferansen for en redusert pris, og NR og Nxt Media samarbeider om programmet på begge konferansene.

 NRs høstmøte og Nxt Media-konferansen vil bli arrangert på Scandic Nidelven 11. og 12. november.

- I mediebransjen må vi samarbeide enda mer på tvers av mediehus og organisasjoner. Når vi legger høstmøtet til Trondheim i forbindelse med Nxt Media-konferansen, er det også en bevisst satsing på teknologi. NR vil bidra til økt teknologi-kompetanse og nye møteplasser for norske redaktører, sier styreleder i Norsk Redaktørforening, Hanna Relling Berg. 

Nxt Media er et nasjonalt nettverk for teknologidrevet medieinnovasjon med hovedsete i Trondheim. Hovedpartnerne er Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Mediebedriftenes Landsforening (MBL), NRK, Adresseavisen og Trønder-Avisa. Nxt Media-konferansen har blitt arrangert siden 2013.

Norsk Redaktørforening organiserer 750 redaktører i nyhets- og aktualitetsmedier. Ytringsfrihet og gode rammevilkår for journalistikken er helt sentrale oppgaver. NR arbeider for at den enkelte redaktør skal kunne foreta frie, selvstendige og kompetente valg.

- Vi setter stor pris på at NR vil samarbeide med Nxt Media og håper mange redaktører vil melde seg på Nxt Media-konferansen som er et svært viktig møtested mellom media og teknologi. De utfordringene mediebransjen står overfor er ikke unike, og vi har mye å lære av å diskutere teknologiske muligheter med miljøer utenfor bransjen, sier styreleder i Nxt Media, Tove Nedreberg. 

Det åpnes for påmelding til NRs høstmøte og Nxt Media i august.  

Kontaktpersoner

Rolf Dyrnes Svendsen, daglig leder Nxt Media tlf 91 85 95 25 rdsvends@gmail.com

Reidun Kjelling Nybø, Norsk Redaktørforening tlf 91 10 55 11 rkn@nored.no