Som medlem i NR er du en del av et fellesskap med 770 andre redaktører i alle typer mediehus. Her er noen av dem.

Ny i NR? Meld deg på seminar 28. januar

Bli bedre kjent med Norsk Redaktørforening og få vite med om hva redaktørrollen innebærer og hvordan du blir en lykkeligere redaktør. Og møt to erfarne redaktører som gir deg gode råd. NRs velkomstseminar for nye medlemmer arrangeres digitalt 28. januar kl 14.

Her melder du deg på. Deltakelse er gratis.Seminaret pågår fra kl 14-16.30 torsdag 28. januar. I god tid før seminaret vil du få tilsendt en lenke til deltakelse.

Her er deltakerliste pr 19. januar

Program:

  • 14.00 Velkommen til NR! ved styreleder Hanna Relling Berg
  • 14.20 Dette forventer jeg av NR! Forberedte innlegg fra to av deltakerne
  • 14.30 Hurra! Jeg er redaktør… Redaktøransvaret, rolleforståelse, konflikter – Arne Jensen
  • 15.00: Pause 
  • 15.15 Råd fra en erfaren redaktør – Kirsten Marie Myklebust, ansvarlig redaktør i Jærbladet
  • 15.30 Råd fra en annen erfaren redaktør – Gard Steiro, ansvarlig redaktør i VG
  • 15.50 Hva kan NR gjøre for deg? Reidun Kjelling Nybø
  • 16.10 Ti bud for en lykkelig redaktør! Arne Jensen
  • 16.25 Avrunding

Har du spørsmål eller temaer du ønsker at vi tar opp, så fyll ut i påmeldingsskjemaet, eller ta kontakt med NR-sekretariatet. Husk at du som NR-medlem har tilgang til vår hotline - NRs svartjeneste for medlemmer som gir råd i alle typer redaktørfaglige spørsmål.