Kulturminister Trine Skei Grande la i dag frem forslag til ny medieansvarslov. (Foto: NTB Scanpix)

Ny medieansvarslov

Kulturdepartementet sendte i dag ut et forslag til en helt ny medieansvarslov. - Et godt utgangspunkt, sier NRs generalsekretær Arne Jensen.

Norsk Redaktørforening har lenge jobbet for å få utarbeidet en helt ny og samlet medieansvarslov. Utkastet som i dag ble sendt på høring omhandler blant annet følgende elementer:

  • - Plikt til å utpeke redaktør
  • - Opplysningsplikter
  • - Plikt til å innta imøtegåelser
  • - Nøytralt objektivt redaktøransvar
  • - Redaksjonell uavhengighet og frihet fra eierinnblanding
  • - Plikter knyttet til brukergenerert innhold

- Dette er et godt utgangspunkt for en meget viktig opprydding i og oppdatering av det medierettslige ansvarssystemet. Så er det enkelte ting vi må se nærmere på, men jeg mener departementet har gjort et solid grunnarbeid. Blant annet er jeg fornøyd med at de som utgangspunkt ikke vil legge strengere redaktøransvar til grunn for brukergenerert innhold enn det som følger av vanlige ansvarsprinsipper, sier NRs generalsekretær, Arne Jensen.

- Samtidig er vi skuffet over at departementet ikke foreslår et eneansvar for redaktøren, slik vi primært ønsker. Når det gjelder kildevern, så er det ingen nyheter i forslaget. Men der har jo ministeren annonsert at justisdepartementet vil komme med et forslag om styrket kildevern til høsten, sier Jensen

Se hele lovforslaget her. Høringsfrist er satt til 10. september.

- Vi kommer med dette forslaget fordi det lovverket vi har i dag er fragmentert, uoversiktlig, spredt på mange ulike lover og teknologisk gammeldags. Vi trenger en ny lov for å modernisere lovverket vårt, sier kulturminister Trine Skei Grande til Medier24.