Illustrasjon: Øivind Hovland

Ny veileder: Koden til sikker datajournalistikk

På Norsk Redaktørforenings høstmøte 11. november ble det lansert en helt ny veileder for sikrere datajournalistikk. Veilederen er et samarbeidsprosjekt mellom en rekke redaktører og IT-eksperter i mange av landets mediehus og -konserner.

 Dette er en veileder for redaktører som vil ta ut hele potensialet i journalistikken, men samtidig føle seg trygge på digitalt kildevern og datajournalistikk. Vi håper veilederen kan bidra til økt bevissthet og mer kunnskap om fallgruver, men også mulighetene i datajournalistikken. Det sier Ingeborg Volan, redaktør for publisering og visuell journalistikk i Dagens Næringsliv. Volan er leder for redaktørforeningens teknologiskvadron, som har tatt initiativ til veilederen.

- Dette er et dugnadsprosjekt der vi i tillegg til kompetansen i NR og i teknologiskvadronen har kunnet lene oss på kompetansen til mange av bransjens beste datahoder, sier Volan som presenterte veilederen sammen med utviklingsredaktør i Adresseavisen, Christer S. Johnsen.

Veilederen inneholder generelle nettvettråd, en kildevernplakat, råd til redaktører som vil starte med datajournalistikk og særlige råd om de skarpeste sakene.
 

HER ER VEILEDEREN

- Tanken er at veilederen skal være dynamisk, slik at den oppdateres, ikke minst når det gjelder nye verktøy som kommer på dette området, sier Christer S. Johnsen.

Norsk Redaktørforenings generalsekretær Arne Jensen er meget godt fornøyd med arbeidet i teknologiskvadronen.

- Denne gruppen med meget kompetente redaktører ble satt ned for et år siden etter innspill fra medlemmene om at teknologikompetansen blant norske redaktører måtte økes. Dette er det første større prosjektet som gruppen har jobbet med, og vi har allerede sett ringvirkninger i form av tettere samarbeid om datasikkerhet på tvers av mediehus og konsern. Vi håper veilederen blir brukt både av redaktører og journalister, sier Jensen.