Alle foto: NTB

Ny veileder: Om møtet med ofre og pårørende

Hva bør redaktører og journalister tenke på i møte med personer som er rammet av kriser eller katastrofer? I denne nye veilederen får du oversikt over hva Vær Varsom-plakaten sier og hva Pressens Faglige Utvalg har sagt om dekning av ulykker og katastrofer. I tillegg får du 12 gode råd.

Veilederen er utviklet av Norsk Redaktørforening (NR) i samarbeid med Norsk Journalistlag (NJ) og Norsk Presseforbund (NP).

Arbeidet med veilederen startet i forkant av tiårsdagen for 22. juli-terroren. Et foreløpig utkast ble presentert på Seminaret "Etikk når det smeller - og etterpå" i regi av NJ, NP og NR 4. juni 2021. Opptak og program finnes her.

"Når store kriser og ulykker inntreffer, er pressens rolle viktigere enn noen gang. Vi skal rapportere om det som skjer og ha et kritisk blikk på innsatsen til de som håndterer det som har skjedd. Samtidig skal mediene ta hensyn til de som er rammet av det som har skjedd – ofre, pårørende og andre som er tett på hendelsene. Det er en vanskelig balansegang og et evig tema for debatt – både i og rundt mediene – og både underveis og i etterkant av det som skjer.", heter det i innledningen til veilederen.

HER ER VEILEDEREN 

- Kriser rammer ofte mange mennesker hardt, og det vil alltid være slik at medieomtalen kan oppfattes som en tilleggsbelastning. Men dersom vi sørger for mer kunnskap, mer dialog og omtanke, vil redaktører og journalister kunne unngå å legge stein til byrden for de som er hardest rammet. Det er det vi forsøker å oppnå med denne veilederen, sier NRs generalsekretær Arne Jensen. 

Han mener påminnelsen "Ord og bilder er streke våpen. Misbruk dem ikke" som står i Vær Varsom-plakaten er ekstra viktige i saker som dette. 

- I tillegg til de konkrete rådene som er med i veilederen, vil vi oppfordre redaksjonene til løpende diskusjon om redaksjonelle vurderinger og valg – og til å vise mest mulig åpenhet om disse spørsmålene. Dette fører både til kompetanseheving i redaksjonen og det er en god måte å bearbeide de sterke inntrykkene som kan følge med krevende oppdrag, sier Jensen.

HER ER DE 12 RÅDENE I VEILEDEREN:

1. Klargjør din rolle2. Vær tydelig om premissene3. Opptre høflig og profesjonelt4. Ta et nei for et nei!5. Fakta foran følelser6. Finn en kontaktperson7. Vær åpen om hvorfor du spør8. Ikke bring dødsbudskap9. Sett aldri de pårørende i redaktørstolen!10. Ikke inngå avtaler om hva som skal publiseres11.Forklar den videre journalistiske prosessen12. Informer om kommende saker