Nye klagenemnd for mediesaker

Regjeringen har oppnevnt en klagenemnd for mediesaker som påklages etter avgjørelser i Medietilsynet, både når det gjelder de fleste saker etter kringkastingsloven og medieeierskapssaker. Leder for nemnda er lagdommer Ørnulf Røhnebæk, Hamar, som i sin tid var sekretær for Ytringsfrihetskommisjonen.

Klagenemnda for mediesaker er oppnevnt frem til 1. juli 2015 og består av følgende medlemmer og varamedlemmer: Lagdommar Ørnulf Røhnebæk, Hamar (leder), postdoktor Arne Krumsvik, Oslo (nestleder) og advokat Karin Fløistad, Oslo (medlem). Varamedlemmer er professor Tore Lunde, Bergen og førsteamanuensis Gunn Enli, Oslo.
 
- Medienes rolle som kritiker og overvåker av offentlig maktutøvelse taler for at tilsynet med sektoren er uavhengig fra politiske styresmakter, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.
Opprettelsen av klagenemnda iverksetter en av endringane av kringkastingsloven som Stortinget vedtok 10. mars 2011, som ledd i å gi Medietilsynet større uavhengighet. Etableringen av nemnda innebærer at Kulturdepartementet ikke lenger er klageinstans for de fleste enkeltvedtak Medietilsynet gjør etter kringkastingsloven. Klagenemnda for eierskap i mediene blir lagt ned fra samme tid.