Justisminister Tor Mikkel Wara varsler nye regler for fritak fra Sivilforsvarstjeneste. (Foto: NTB Scanpix)

Nye sivilforsvarsregler til våren

I et svarbrev til Norsk Redaktørforening kaller justisminister Tor Mikkel Wara dagens regler om fritak for tjeneste i Sivilforsvaret for "utdaterte". Et forslag til nye regler vil bli sendt på høring til våren.

I brevet til NR beklager Wara at det har tatt så lang tid å besvare henvendelsen. Videre heter det at "Gjeldende bestemmelser om fritak for tjeneste/tjenesteplikt i Sivilforsvaret er til dels utdaterte, og er for tiden under revisjon. Innspillet fra Norsk Redaktørforening er nyttig, og vil tas med inn i arbeidet med utforming av nye unntaksbestemmelser."  Justisministeren opplyser at departementet tar sikte på å sende et utkast til nye forskrifter på høring våren 2019. Her kan du lese hele brevet fra justisministeren.

Allerede i april 2016 sendte medieorganisasjonene - i regi av Norsk Redaktørforening - et felles brev til daværende justisminister Anders Anundsen med spørsmål knyttet til det faktum at journalister i mange lokalaviser blir kalt ut til tjeneste i Sivilforsvaret i forbindelse med større hendelser, i stedet for å gjøre jobben sin og sørge for informasjon ut til publikum. Innkallingene medfører store problemer i mange lokalaviser.

Brevet ble aldri besvart, selv ikke etter at det var purret på noen måneder senere. Heller ikke Anundsens etterfølger, Per-Willy Amundsen eller den nåværende statsråden, Tor Mikkel Wara responderte på henvendelsen, før NR brakte saken inn for Sivilombudsmannen. Først da Sivilombudsmannen tok kontakt med departementet ble det fart i sakene.

Les mer om saken og hele det opprinnelige brevet fra medieorganisasjonene her.