Ønsker omkamp om datalagringsdirektivet

Medienes kildevern var tema da SV og Venstre stilte åtte spørsmål om datalagringsdirektivet i Stortingets spørretime. De to partiene vil utfordre regjeringen til en ny runde omkring det omstridte stortingsvedtaket fra 2011.

Før spørretimen onsdag 18. desember hadde Venstre og SV invitert en rekke organisasjoner som er motstandere til EUs datalagringsdirektiv til møte for å få innspill til hvordan de kan følge opp saken videre. Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening var representert på møtet.

Medieorganisasjonene er særlig opptatt av kildevernet og at varslere og kilder kan frykte for at de lettere blir avslørt når datalagringsdirektivet trer i kraft. Like før Stortinget vedtok datalagringsdirektivet i april 2011, sendte NJ, NP og NR et hastebrev til stortingsgruppene i Høyre og Ap.  Den gangen var det kun Høyre og Erna Solberg som svarte på henvendelsen. 

I møtet før spørretimen trakk assisterende generalsekretær i NR, Reidun Kjelling Nybø fram presseorganisasjonenes forslag om et utvalg for styrking av medienes kildevern og oppfordret SV og Venstre om å fremme forslaget på nytt. 

I utgangspunktet omhandlet ingen av de åtte spørsmålene kildevernet, men Audun Lysbakken (SV) og Snorre Serigstad Valen (SV) stilte begge oppfølgingsspørsmål omkring behovet for beskyttelse av varslere og pressekilder i spørretimen. Ingen av dem fikk imidlertid konkrete svar på spørsmålene fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Audun Lysbakken varslet imidlertid på twitter etter spørretimen at han vil fremme et skriftlig spørsmål om et utvalg for styrking av kildevernet. 

Her kan du lese mer om hvordan datainnsamling og sporing av kommunikasjon truer kildevernet.

Her kan du se opptak fra dagens spørretime. Spørsmålene til Snorre Serigstad Valen og Audun Lysbakken er fra ca 2.12.50