Ønsker rettighetsbasert mediestøtteordning

Norsk Redaktørforening advarer mot begrepet "samfunnsrelevant" som er foreslått i den nye forskriften om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier som er på høring. NR mener det er en fare for at begrepsbruken bidrar til å smalne inn kriteriene for å kunne omfattes av ordningen.

Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier ble sendt på høring 7. april med høringsfrist 8. juli. 

I sin høringsuttalelse påpeker NR at regjeringen burde utvikle en rettighetsbasert mediestøtteordning, slik at man unngår at nye søkere bidrar til at de som er omfattet av ordningen risikerer å få mindre støtte. I høringsuttalelsen understrekes behovet for forutsigbarhet og at kriteriene er mest mulig objektive. 
NR støtter forslaget til å utvide ordningen til å omfatte flere lokale publikasjoner med lave abonnementstall, men forutsetter at denne utvidelsen følges av «friske penger».