Oppmuntrer ikke til ytringsfrihet

Tre av fire kommuner i Akershus opererer i strid lovverket når det gjelder innsyn og åpenhet. Det viser en fersk undersøkelse gjennomført på initiativ fra Oslo Redaktørforening.

De kommunale reglementene preges gjennomgående av liten vilje til åpenhet, og mer av merkevaretenking og et ønske om at kommunene skal tale utad med en stemme. Undersøkelsen blir presentert og debattert på et åpent møte på Håndverkeren kurs- og konferansesenter i Oslo torsdag 23. oktober kl 17. Oslo Redaktørforening har undersøkt kommunikasjonsreglementer, etikkregler og regler for innsyn i 22 kommuner i Akershus, Oslo kommune samt Akershus fylkeskommune. I hele 17 av 22 kommuner mangler man et lovpålagt reglement for folkevalgtes innsynsrett eller har et reglement som ikke er i tråd med gjeldende rett. Til tross for dette fremhever flertallet av kommunene ordet åpenhet som en av sine kjerneverdier eller faneord.

- Resultatet er oppsiktvekkende - særlig når det gjelder innsynsrett for folkevalgte. Men også når det gjelder ansattes ytringsfrihet har flere kommuner regler som er høyst tvilsomme, sier Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Han etterlyser en mer offensiv tilnærming til åpenhet og offentlighet. I undersøkelsen var det langt mellom de kommunene som strakk seg lenger enn offentlighetslovens minimum.

Her kan du laste ned hele rapporten.

For ytterligere opplysninger og kommentarer

Arne Jensen, gen.sekr i Norsk Redaktørforening, arne.jensen@nored.no tlf 90778747

Ønsker du å delta på møtet – meld deg på hos Monica i NR-sekretariatet:

monica.andersen@nored.no – tlf 22405050

Her kan du følge møtet på live-stream her.