Plakatrevisjoner på høring

Forslag om endringer i Vær Varsom-plakaten, Tekstreklameplakaten og PFU-vedtektene er nå sendt på høring til Norsk Presseforbunds medlemsorganisasjoner.

Det er en egen revisjonskomité som har lagt frem forslagene. Alle NPs medlemsorganisasjoner - og enkeltmedlemmer - kan komme med innspill. Høringsfristen er 22. mai. Ønsker du som NR-medlem å fremme synspunkter på forslagene. Meld tilbake til NR-sekretariatet (post@nored.no) eller til NP-sekretariatet (pfu@presse.no). Her kan lese forslagene om endringer i Vær Varsom-plakaten, endringer i Tekstreklameplakaten og endringer i PFU-vedtektene.