NRs fungerende styreleder, Hanna Relling Berg, ber politikerne bidra til at det også i 2020 vil være et godt distribusjonsnett for aviser i norske lokalsamfunn. 

Postaksjon i regi av NR

Norsk Redaktørforening, og flere av regionforeningene, har den siste uken sendt åpne brev til regjering og stortingsrepresentanter, med ønske om at de sørger for et distribusjonssystem for avisene også i fremtiden.

Norsk Redaktørforenings fungerende styreleder, Hanna Relling Berg, har sammen med generalsekretær Arne Jensen sendt et åpent brev til kulturminister Trine Skei Grande, samferdselsminister Jon Georg Dale og der parlamentariske lederne. Aksjonen er et resultat av at regjeringen planlegger en reduksjon av antallet ukentlige postombæringsdager fra fem til 2,5 - det vil si annenhver dag. "Vi har full forståelse for at det er krevende å opprettholde dagens postombæringsrutiner i en tid med kraftig fall i den samlede mengden papirpost. Men samtidig er det helt avgjørende at endringene ikke rammer demokratiets infrastruktur", heter det i brevet.

NRs leder og generalsekretær legger vekt på at papiravisene fortsatt er bærere av store deler av avishusenes inntekter: "Mange vil sikkert spørre om ikke overgangen til digital distribusjon av aviser vil løse dette problemet. Av flere grunner er det per i dag ikke en bærekraftig løsning. Blant annet er det i flere av de områdene som vil bli hardest rammet ikke tilstrekkelig utbygget bredbånd. Mange vil vise til at avisenes digitale brukerinntekter uansett øker kraftig. Det er riktig at mange mediehus er i ferd med å lykkes med sine digitale betalingsstrategier, og at det er fullt mulig å få brukerne til å betale for digitalt innhold. Antallet digitale abonnenter er i kraftig vekst. Utfordringen i den transformeringen vi nå er inne i, er at det fortsatt er mange som ønsker å lese avisen på papir, og at papirutgavene fortsatt er bærere av en relativt stor andel av mediehusenes inntekter", fremholder Relling Berg og Jensen.

I tillegg til dette har tre av NRs regionforeninger sendt egne brev til stortingsbenkene i sine distrikter. Her kan du lese brevene fra Nordnorsk, Vestafjelske, Møre og Romsdal, VeTeBu, Oslo og Rogaland og Agder