Offentlig elektronisk postjournal er et viktig arbeidsredskap for norske journalister. 

Postjournalene spamet

Som følge av unormalt stor pågang i Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP), har Difi innført begrensninger på ti dokumenter per innsynskrav, melder presse.no.

De siste månedene har flere statlige virksomheter opplevd svært stor økning i antall innsynskrav fra en eller noen få anonyme personer. Personene sender massegenererte innsynskrav som forårsaker unormalt stort arbeid, skriver Difi på sine nettsider. Som et strakstiltak har de derfor innført en midlertidig begrensning på ti dokumenter per innsynskrav. Dette er altså kun en teknisk begrensning, man kan derfor sende et nytt krav når man overstiger ti dokumenter. Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, forutsetter at begrensningen ikke blir langvarig:

– Vi forstår at dette er en krevende situasjon. Vi vil samtidig understreke at en begrensning på ti dokumenter per innsynskrav er i strid med kravene til OEP, og vi forutsetter at denne unntakssituasjonen ikke blir langvarig. Innsyn i offentlige dokumenter er helt avgjørende for at pressen skal kunne kontrollere forvaltningen og ettergå beslutninger som tas.

OEP er et viktig verktøy for pressen, og presseorganisasjonene har et godt og konstruktivt samarbeid med DIfi om videreutvikling av denne gjennom prosjekt EInnsyn. Det er uheldig om en eller få personers misbruk fører til at tjenesten blir dårligere. Vi stiller gjerne til dialog med Difi om hvordan vi kan unngå denne type begrensninger i fremtiden, og har bedt om å bli orientert i forkant neste gang man innfører denne type strakstiltak, sier Floberghagen.

Her er meldingen som gikk ut fra Difi i går:

Stor pågang i Offentlig elektronisk postjournal

De siste månedene har flere statlige virksomheter opplevd svært stor økning i antall innsynskrav fra en eller noen få anonyme personer. Personene sender massegenererte innsynskrav som forårsaker unormalt stort arbeid.

- For å kunne håndtere disse innsynskravene på en god måte i den tekniske løsningen for offentlig innsyn har Difi midlertidig satt en teknisk begrensning på ti dokumenter per innsynskrav, til situasjonen er løst. Hensikten med den midlertidige begrensningen er å sikre at innsynskrav kommer frem og kan behandles. Vi beklager om det medfører ulemper for journalister og andre som ønsker innsyn, sier direktør Steffen Sutorius i Difi.

Massekravene medfører også en svært stor ressursbruk og ekstrakostnader for staten.

- En av konsekvensene av økningen i innsynskrav, er at flere statlige virksomheter ikke vil klare å behandle kravene innen fristen på tre dager. Difi kommer til å prioritere vanlige innsynsforespørsler i tiden fremover, men vi kan risikere at fristen overskrides i noen tilfeller. Vi anbefaler andre statlige virksomheter som benytter OEP å legge til grunn samme prioritering, sier direktøren.

Et viktig prinsipp i forvaltningen av OEP er at vi ikke skal logge/kartlegge hvem som bestiller innsyn. Difi logger hvilke journalposter det bestilles innsyn i, men ikke hvem som bestiller. Difi har gjennomført teknisk analyse av utvidede loggdata, og så langt tyder det ikke på at dette er maskinell generering av innsynskrav (hacking).

Difi vurderer tiltak fortløpende. Vi er i dialog med andre myndighetsorganer for at vi så snart som mulig skal komme tilbake til en normalsituasjon.

Spørsmål:

Kommunikasjonsdirektør Onar Aanestad, tlf. 924 26 631

Kommunikasjonsrådgiver Sol Daler Stafsnes, tlf. 971 65 858