- Konflikten i Midt-Østen trenger mer, ikke mindre journalistikk, sier NRs generalsekretær Arne Jensen. (Foto: Heiko Junge)

Protesterer mot Al Jazeera-stenging

Medieorganisasjonene protesterer mot Saudi Arabias og den arabiske koalisjonens krav overfor Qatar om at tv-stasjonen Al Jazeera og en rekke andre nyhetsredaksjoner må stenges. Reaksjonen får internasjonal oppmerksomhet.

I et skarpt brev til Saudi Arabias ambassadør til Norge skriver Norsk Presseforbund (NP), Norsk Journalistlag (NJ) og Norsk Redaktørforening (NR) blant annet:

"The signatory organizations strongly encourage the authorities of Saudi Arabia to respect that media, editors and journalists every day make an important contribution of keeping the people in the Arab countries and in the rest of the world informed of what is happening."

Det som har utløst brevet fra de tre organisasjonene er at den Saudiarabiske koalisjonen har frfemmet krav overfor til Qatar om at Al Jazeera og en rekke andre nyhetsredaksjoner må stenges i løpet av den neste uken for å få en slutt på Qatar-krisen. 

- Vi tar selvsagt ikke stilling til selve konflikten. Men det å stenge ned nyhetsredaksjoner og på den måten hindre journalistisk virksomhet og fri informasjon uansett et overgrep mot sentrale demokratiske prinsipper og et virkemiddel som Saudi Arabia og deres allierte burde holde seg unna. Konflikten i Midt-Østen trenger mer uavhengig journalistikk, ikke mindre, sier generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening.

Medieorganisasjonene har også orientert utenriksminister Børge Brende om deres protest.

Les hele brevet her.  Les mer om saken her.