Protesterer mot lønnslipp-stenging

Medieorganisasjonene protesterer mot forslaget om å gi hjemmel for å unnta fødselsnumre og lønnsoppgaver til offentlig ansatte. Fredag 21. oktober møter de representanter for Stortingets justiskomite.

Forslaget om innskrenkninger i offentlighetsloven er fremmet for Stortinget uten at saken har vært på alminnelig høring, slik vanlig er i lovsaker. Stortingets justiskomite har heller ikke lagt opp til høringsmøter. Begge deler har medieorganisasjonene protestert på. Nå vil medlemmer fra komiteen møte representanter for organisasjonene, for å få utdypet de synspunktene som er fremmet i et brev til komiteen. Her kan du lese regjeringens forslag. Her kan du lese medieorganisasjonenes brev.