Purrer på åpenhet i Norsk Tipping

Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg er utålmodige etter å få Norsk Tipping til å følge offentlighetsloven. Nå purrer de på en bebudet utredning.

Det var i januar 2010, etter at det ble avdekket kritikkverdige forhold i selskapet, at NPs offentlighetsutvalg sendte brev til styreleder Lars Sponheim og ba styret vurdere å vedta at offentlighetslovens regler skal gjelde for virksomheten. I utgangspunktet er Norsk Tipping - gjennom forskriften til loven - holdt utenfor dette regelverket. I svaret fra selskapet ble det i juli 2010 sagt at spørsmålet skulle utredes, og at utredningen skulle legge frem for styret i løpet av 2011. Nå har altså offentlighetsutvalget purret på utredningen, og stilt spørsmål ved hvor den blir av.