- Dette er uheldig og lite gjennomtenkt, sier NRs generalsekretær Arne Jensen om at mediene er utelatt fra lista over samfunnskritisk virksomhet.

(Foto: NTB scanpix)

Reagerer på at journalistikk ikke regnes som samfunnskritisk virksomhet

Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag, Mediebedriftenes Landsforening, Landslaget for lokalaviser og Fagpressen har sendt brev til helseministeren og Folkehelseinstituttet der de ber om at mediene kommer inn på listen over samfunnskritiske institusjoner.

Organisasjonene har med undring registrert at nyhets- og aktualitetsmediene ikke er med på den listen over samfunnskritiske virksomheter som Folkehelseinstituttet har vist til, og som det ble referert til i forbindelse med presentasjonen av regjeringens forsterkede tiltak mot den pågående koronaepidemien.

I den situasjonen vårt samfunn nå står oppe i, mener vi det er helt avgjørende at de redaktørstyrte, journalistiske mediene kan fortsette å gjøre sin jobb. Det vil i noen tilfeller bli vanskelig gitt de tiltak som nå er iverksatt, sier lederne i de fem organisasjonene i brevet som er sendt til helseminister Bent Høie og direktør for Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg.

I brevet viser organisasjonene både til kringkastingsloven og smittevernloven pressens samfunnskritiske rolle er understreket. De viser også til den nye forskriften om midlertidig fritak fra tjeneste for tjenestepliktige i Sivilforsvaret, der pressen er nevnt som en av de samfunnskritiske funksjonene.

- Dette er uheldig og lite gjennomtenkt, sier NRs generalsekretær Arne Jensen til Medier24.

Les hele brevet her.