Redaktør-trusler til lagmannsretten

Dommen i saken hvor den tidligere redaktøren i Frolendingen, Olav Svaland, ble utsatt for trusler fra en privatperson kommer opp til ankebehandling i Agder lagmannsrett 7. februar. Påtalemyndigheten mener tingrettsdommen - en bot på kr 8000 - er for mild.

Det var en marskveld i fjor, etter at han ikke fulgte opp tipsene en 69 år gammel leser hadde gitt ham, at Svaland fikk den meget ubehagelige telefonoppringningen. I følge tiltalen skal den domfelte ha sagt at han hadde samlet en gjeng som skulle komme og "ta" Svaland, og at han skulle "kjøre en kulepenn gjennom brystet hans". Leseren hadde før dette ringt styremedlemmene i Frolendingen for å få Svaland kastet som redaktør. Aust-Agder tingrett mente imidlertid at dette ikke kvalifiserte som brudd på straffelovens §227 om trusler og en straff på to måneders fengsel, men derimot at det forelå brudd på straffelovens §390 om skremmende og hensynsløs atferd. Konklusjonen var en bot på kr 8000. Dommen ble kritisert, blant annet av Norsk Redaktørforening, og påtalemyndigheten valgte altså å anke kjennelsen. Du kan lese tingrettens kjennelse her. Les mer om saken her.