Bilder fra noen av debattene og arrangementene som NR har arrangert og vært med på i 2021

(Foto: NTB/Siri Skaalmo/Reidun Kjelling Nybø)

Redaktørdebattene i 2021 – her er oversikten

Her har vi samlet lenker til opptak fra møter og rapporter i regi av Norsk Redaktørforening i hele 2021. 

Høringsuttalelser

NR avgir årlig flere titalls høringsuttalelser. Alle blir publisert på nored.no og delt i nyhetsbrevene. Her er alle som er avgitt det siste året.

Debatter og rapporter

Desember

Her er lenker til opptak fra alle arrangementene i Nobel-uka i Pressens hus pluss lysmarkeringen for fredsprisvinnerne. Med her er også en mediekritisk debatt som Pressens hus arrangerte i samarbeid med NJ Oslo og Oslo Redaktørforening.

November

Hva bør redaktører og journalister tenke på i møte med personer som er rammet av kriser eller katastrofer? I november ble en ny veileder om dette temaet publisert. NR har utarbeidet denne i samarbeid med NJ og NP.

Høstmøtet: To fredsprisvinnerne, oljefondsjefen, den ferske kulturministeren og debatt mellom eiere og redaktører. Se opptak fra noen av høydepunktene på NRs høstmøte 3.-4. november her.

På høstmøtet ble en fersk undersøkelse om redaktørenes forhold til eierne presentert.

September

9. september kom en ny undersøkelse om NR-medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

23. september arrangerte Oslo Redaktørforening debatt om fake og fakta i valgkampen i samarbeid med Faktisk og Stortingets presselosje.

27. september arrangerte Pressens hus sitt første Speakers Corner. Temaet var utenriksjournalistikk. Se opptaket her.

28. september arrangerte Norsk Presseforbund åpenhetsseminar. Se opptak her.

August

16. august arrangerte NR debatt om arkivering sammen med Arkivverket. Opptak finnes her.

17. august arrangerte medieorganisasjonene en mediepolitisk debatt under Arendalsuka. Opptak finnes her.

26. august arrangerte Oslo Redaktørforening debatt om ytringsrommet i mediene. Se opptak her. Rett etterpå arrangerte Ytringsfrihetskommisjonen innspillsmøte med mediebransjen. 

Juni 

4. juni arrangerte NJ, NP og NR et seminar om hvordan vi håndterer katastrofer og kriser i anledning av at det snart er 10 år siden 22.juli-terroren. Se opptak her.

14. juni deltok NRs generalsekretær Arne Jensen i Nasjonal konferanse om hatefulle ytringer i regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Opptak finnes her.

16. juni arrangerte Trøndelag Redaktørforening og Oslo Redaktørforening debatt om forholdet mellom redaktører og eiere. Se opptak her.

18. juni deltok NRs generalsekretær i debatt om verdien av åpenhet, arrangert av Lytring som er eid av Nord universitet og Nordlandsforskning. Debatten ble sendt på NRK P2. Lytt til opptak her.

23. juni: Digital News Report 2021 ble lansert. Årets rapport fokuserer på seks tema: Betaling for nyheter, tillit, nyhetsbruk og podkast, lokale nyheter, samt desinformasjon og falske nyheter. Her finner du den norske delen av rapporten. Rapporten ble markert med et arrangement på Fritt Ord. Opptak finnes her.

Mai

Handlingsplanen vedtatt på NRs landsmøte 3. mai

Opptak fra NRs digitale landsmøte og oversikt over det nye styret.

3. mai. Opptak fra Medieleder 2021 som NR arrangerte i samarbeid med MBL. Denne gangen var det en digital konferanse.

3. mai: Opptak fra markeringen av Pressefrihetens dag.

4. mai: Mediepolitisk redegjørelse av daværende kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

18. mai: NRs styreleder Eirik Hoff Lysholm sendte brev til den israelske ambassadøren til Norge etter bombingen av en bygning som huset flere sentrale medieinstitusjoner på Gazastripen.

April

9. april fremmet regjeringen hele fem nye lovforslag med betydning for norske medier. I flere saker har NR fått gjennomslag, uttalte NRs generalsekretær Arne Jensen. 

13. april: Årsmøte i Oslo Redaktørforening. Hør professor og strategi-ekspert Lucy Kueng snakke om digitalisering under og etter covid, på det digitale årsmøtet. Sesjonen ble ledet av nyhetsdirektør i NRK, Helje Solberg. Opptaket vil kun være tilgjengelig via denne (ikke søkbare) lenken beregnet om ORs og NRs øvrige medlemmer. 
Her kan du laste ned Lucy Kuengs nye bok "Hearts and Minds: Harnessing Leadership, Culture, and Talent to Really go Digital" som hun nevner i foredraget.

 20. april. NRs generalsekretær ga innspill til Ytringsfrihetskommisjonen på kommisjonens innspillsmøte om ytringsfrihet i arbeidslivet.  Opptak finnes her.

 22. april: Pressens offentlighetsutvalg avga uttalelse om koronakommisjonens rapport og mente at de avdekket et demokratisk problem.

Mars

Redaktørlunsjer: I mars arrangerte NR fire digitale redaktørlunsjer om sitater fra Clubhouse og andre sosiale medier, 4.14-fella, om man kan hente bilder fra Facebook og minnelig ordning. Se opptak her

I løpet av 2019 og 2020 ble det ikke avsagt en eneste fellende dom mot norske redaktørstyrte medier i såkalte krenkelsessaker. Det viser NRs mediejuridiske årsrapport  for de to siste årene. Oversikten over medierelevante dommer og kjennelser domineres av saker hvor mediene har bedt om større åpenhet i forbindelse med rettssaker. 

 Januar

Uttalelse til den amerikanske ambassaden i Oslo etter angrepet på journalister 6. januar

Råd om bruk av den nye smittestopp-appen.

Seminar om nøkkeltrender: 10. januar arrangerte STUP masterclass med Sam Guzik, produktdirektør i Hearst Newspapers  i New York. Han snakket om hvilke trender som vil prege journalistikken i 2021 og framver. Her er opptak fra seminaret, velvillig delt fra STUPs side. 

  

NRs podkast hotline:

I løpet av 2021 har NR publisert 11 episoder av podkasten "Hotline". Du finner lenke til alle episodene her.  

Kronikker og innlegg

NRs generalsekretær Arne Jensen reagerte på at pressesjef ved Oslo politidistrikt, Unni T. Grøndal, 9. november sendte en epost til NTB der hun advarte mot publisering av usladdede videoer fra dramaet på Bislett. Jensen mener politiet bør være svært tilbakeholdne, for ikke å si helt fraværende, i spørsmål som handler om hva mediene bør og ikke bør publisere. Les hele innlegget til NRs generalsekretær i Medier24 eller Journalisten.

Flere ytret seg kritisk om videoer publisert fra Bislett. Medieviter og journalist Maria Sung Ae Lervik stilte følgende spørsmål i Medier24: Sliter tradisjonell presse med å skille mellom hendelsesnyheter og sosialpornografi? 

«Journalistikk handler om dokumentasjon, også når det å vise den fram kan vekke ubehag», skrev Arne Jensen og Reidun Kjelling Nybø i et svar til Lervik. De skrev også dette innlegget i Journalisten. der de koblet debatten opp mot den nye veilederen om krisedekning.  

NR-sekretariatet argumenterte sterkt mot å innføre unntak fra prinsippet om 4.14 i et innlegg på Medier24  11. oktober. Det skjedde etter at Altså-redaktør Ida Eliassen-Coker hadde foreslått et unntak fordi hun mener kravet om samtidig imøtegåelse knebler voldtektsofre.

Norsk Redaktørforenings styreleder og generalsekretær gledet seg over at Nobelkomiteen hedrer det viktige arbeidet for fri og uavhengig journalistikk ved å tildele fredsprisen til Maria Ressa og  Dmitrij Muratov da nyheten ble kjent 8. oktober.

Pressens forventninger til regjering og storting om åpenhet og innsyn, formulert av Pressens offentlighetsutvalg 27. september

NRs generalsekretær Arne Jensen reagerte sterkt på lokalavisa Gjesdalbuens sak om Torbjørn Mork Oftedal, som fikk besøk av uniformert politi etter langvarig kritikk av lokale politikere i forbindelse med en langvarig strid om turskilt. I en kronikk i Gjesdalbuen 30. september advarer Jensen mot forhåndssensur av ytringer. 

31. august svarte NRs styreleder Eirik Hoff Lysholm og generalsekretær Arne Jensen på to innlegg fra Dag Herbjørnsrud, publisert henholdsvis 26. august og 29. august i Utrop. Les Lysholms og Jensens svar her.

17. august publiserte Aftenposten en kronikk skrevet av Sindre Granly Meldalen i Norsk Presseforbund, advokat Ina Lindahl Nyrud i Norsk Journalistlag og Nrs generalsekretær Arne Jensen. Temaet var forslag til endringer i straffeloven og etterretningsfrykt som kan ramme ytringsfriheten.

Justisdepartementet vil straffe «ulovlig påvirkning i Norge». Faren er at de samtidig straffer både ytrings- og pressefriheten.

13. august argumenterte nestleder i Fagpressen, Berit Nyman, nestleder i Norsk Journalistlag Hege Fagerheim og ass. generalsekretær i NR, Reidun Kjelling Nybø for at også dybdemediene bør få innovasjonsstøtte. Les kronikken i Medier24 her.

26. juli publiserte Medier24 en kronikk skrevet av NRs generalsekretær og assisterende generalsekretær om debatten om medienes dekning av 22. juli-terroren.

3. juli publiserte Klassekampen et innlegg om kunstnerne og ytringsfriheten skrevet av NRs generalsekretær. 26. juli skrev Jensen et nytt innlegg i debatten, denne gangen i Dagsavisen.

18. juni «Gjennom stort personlig mot og med betydelig personlig risiko har Vanja Holst bidratt til å løfte frem viktige prinsipper for alle redaktører. For det fortjener hun ros.», skrev Arne Jensen og Eirik Hoff Lysholm i en kronikk publisert av Medier24.

1.juni: Politi og domstoler kan ikke rydde opp i uspiselige ytringer i det offentlige rom. Det må vi faktisk gjøre selv. Det skriver juristene Anine Kierulf, Jon Wessel-Aas og Vidar Strømme i en kronikk i Aftenposten sammen med NRs generalsekretær Arne Jensen.

25. mai:  «Skal vi få til en skikkelig diskusjon om takt og tone i kommentarfeltene, så må vi ikke nærmest kriminalisere enhver ubehagelig kommentar eller ytring», skrev NRs generalsekretær i en kronikk i Vårt Land.

7. mai: Arne Jensen deltok i strømmekonseptet «Menneskerettigheter i hagen» i regi av Norges institusjon for menneskerettigheter. Temaet var åpenhet i krisetider, med utgangspunkt i Koronakommisjonens rapport. Se opptak her.

7. mai: Det finnes flere eksempler på slik lovgivning i forvaltningen, og vi har fått mer av det de siste årene. Det utgjør en reell utfordring for det åpne demokratiet. Det skriver Elin Floberghagen (Norsk Presseforbund), Arne Jensen (Norsk Redaktørforening) og Ina Lindahl Nyrud (Norsk Journalistlag) i et innlegg publisert av Politiforum.

7. mai: I en kronikk publisert i Medier24 gledet NRs generalsekretær Arne Jensen og ass. generalsekretær Reidun Kjelling Nybø seg over økende tillit og oppslutning rundt de redaktørstyrte mediene. Samtidig uttrykte de bekymring over alle forsøkene på å innskrenke journalisters tilgang på informasjon.

15. mars: Innlegg i Journalisten om kommentarfelt og redaktøransvar fra NRs generalsekretær Arne Jensen som var på innlegg fra statsviter Jan Erik Grindheim i tankesmien Civita.

23. februar: «Vi må ta vare på tilliten» skrev NRs styreleder Hanna Relling Berg og nestleder Eirik Hoff Lysholm i en kronikk publisert hos   Journalisten og Medier24