Etter at redaktørundersøkelsen ble lagt fram, ble forholdet mellom eiere og redaktører diskutert på NRs høstmøte. På scenen f.v. møteleder Frithjof Jacobsen, konserndirektør i Amedia Pål Nedregotten og konserndirektør Siv Juvik Tveitnes i Schibsted.

(Foto: Reidun K. Nybø)

Redaktørundersøkelsen 2022 - om forholdet til eiere og annonsører

15 prosent av ansvarlige redaktører oppgir at de har opplevd problematisk innblanding fra eier. 4 av 10 redaktører har opplevd forsøk på redaksjonell påvirkning fra annonsører. Det viser den ferske redaktørundersøkelsen som ble lagt fram på Redaktørforeningens høstmøte onsdag.

Undersøkelsen er i år utvidet og de fleste spørsmålene er også sendt til underordnede redaktører. I tillegg til spørsmål om forholdet til eier, stilles det i år spørsmål om forholdet til annonsører, rekruttering, dobbeltroller og ytringsfrihet.

 Her er noen hovedpunkter:

  • Nærmere 20 prosent mener de har for liten innflytelse på egne rammevilkår​
  • 15 prosent har opplevd problematisk innblanding fra eier (15 prosent av disse oppgir å ha opplevd dette det siste året)​
  • 4 av 10 har opplevd forsøk på redaksjonell påvirkning fra annonsører – ofte flere ganger.​
  • Nesten en tredjedel vurderer at egne medarbeidere har varierende, liten eller fraværende bevissthet rundt dobbeltroller og bindinger – og en betydelig andel oppgir at man sjelden eller aldri diskuterer slike spørsmål i redaksjonen.​
  • 43 prosent av de underordnede redaktørene mener ansatte har varierende eller liten grad av reell ytringsfrihet om forhold som handler om arbeidsplassen. Bare 14 prosent av de ansvarlige redaktørene mener det samme.​
  • Over 60 prosent opplever store utfordringer med rekruttering​

Flere av spørsmålene i undersøkelsen som handler om forholdet til eierne er de samme som ble stilt i undersøkelsen for et år siden.

 Les hele rapporten fra undersøkelsen her.