Foto: NTB scanpix

Retten lukket dørene

Under behandlingen av straffesaken mot Philip Manshaus avsa Asker og Bærum tingrett onsdag 13. mai kjennelse om å lukke dørene under deler av vitnemålet til tiltaltes far og tante, samt hele forklaringene til hans to brødre. – Overfladisk begrunnelse og feil saksbehandling, sier NRs generalsekretær Arne Jensen, som anket kjennelsen umiddelbart.

Retten begrunner avgjørelsen dels med hensynet til privatlivets fred, og dels med at det vil være vanskelig for vitnene å forklare seg, dersom det er tilhørere. – Dette kan brukes i som argumenter for lukkede dører i nesten alle straffesaker. I denne saken er det særlig viktig å få innblikk i tiltaltes oppvekst, sier Jensen.

Etter at retten avviste å gi anken fra Norsk Redaktørforening oppsettende virkning, og dommeren uttalte at det ikke var anledning til å anke over kjennelser avsagt under selve hovedforhandlingen, sendte NR et nytt brev til retten, hvor det hevdes at retten på dette punktet tar feil.

Les mer om saken her og her.

Her kan du lese rettens kjennelse. Her kan du lese NRs brev til retten ved innledningen av saken,  ankeerklæring og tilleggsskriv