Retten måtte slippe inn journalist

Med begrunnelse om at forsvareren tilhørte risikogruppen for covid 19-smitte, la Dalane tingrett i Egersund opp til å lukke retten fullstendig under hovedforhandlingen i en større underslagsak denne uken. Men en ankeerklæring fra redaktøren i Dalane Tidende og NR, og en lynrask behandling i lagmannsretten, sørget for deltakelse fra journalisten.

Like før pinse tok ansvarlig redaktør i Dalane Tidende, Alise Lea Tiller kontakt med NR, og tirsdag morgen ble det sendt en ankeerklæring til Gulating lagmannsrett. Det tok lagmannsretten mindre enn fem timer å konkludere:

«Det er imidlertid ikke grunnlag i lov eller forskrift for å utelukke pressens adgang til å være til stede som representant for allmennheten. (…) Tingrettens beslutning oppheves så langt den angår journalister.»
Dermed kunne Dalane Tidendes journalist ta plass i retten da hovedforhandlingen startet onsdag morgen. 

- Dårlig saksbehandling og forberedelse fra rettens side. Retten hadde heller ikke vist til noen lovhjemmel for sin beslutning, sier NRs generalsekretær Arne Jensen.

Her kan du lese NRs ankeerklæring til lagmannsretten og Gulating lagmannsretts kjennelse.