Roser forslag til endring av kommuneloven

Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund er positive til forslaget om å endre kommuneloven slik at plikten om å kunngjøre møter blir enda tydeligere.

I en felles høringsuttalelse roser de to organisasjonene kommunaldepartementet for forslaget om å endre ordlyden i kommuneloven slik at plikten om å også kunngjøre møter som sannsynligvis skal holdes for lukkede dører. I høringsuttalelsen viser NR og NP til uttalelser fra Sivilombudsmannen (sakene 2010/2638 og 2011/79) om møter som er holdt for lukkede dører uten at allmennheten er informert om tid og sted for møtet og uten at hjemmel for lukking av møtene er klarlagt og vedtatt. 

"Behovet for en presisering av plikten til å kunngjøre møter bekreftes også av henvendelser vi løpende mottar fra journalister og redaktører", skriver NP og NR i høringsuttalelsen.

Kommunaldepartementet foreslår i tillegg å endre kommuneloven slik at også kommunale foretak er forpliktet til å kunngjøre møter. Også dette forslaget får applaus fra presseforbundet og redaktørforeningen. De er dessuten positive til forslaget om å innføre et krav om at innkallingen til møter i kommunale foretak skal inneholde en saksliste. 

NP og NR benytter også anledningen til å ta opp den underlige situasjon at en rekke likeartede kommunale virksomheter fremstår med ulik åpenhet overfor sine innbyggere. De oppfordrer regjeringen om å ta initiativ til en endring av regelverket, slik at saksbehandlingsreglene i kommuneloven gjøres gjeldende også for interkommunale selskaper.

Les hele høringsuttalelsen her.

Her er høringsbrevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.