Sa ja til økt hemmelighold

Justiskomiteen gikk tirsdag inn for å endre offentlighetsloven slik at byråd kan hemmeligholde sakslister og dokumenter i større grad enn i dag. - Trist at stortingsflertallet øker hemmeligholdet og dermed svekker lokaldemokratiet, sier NRs generalsekretær.

I praksis betyr lovendringen at innbyggerne i Bergen, Tromsø og Oslo ikke vil vite at byrådet diskuterer en sak før byrådet har landet på sin endelige beslutning og saken skal videre til bystyret. I tillegg til byrådkommunene vil lovendringen føre til økt hemmelighold i fylkeskommuner med parlamentarisk styringsmodell - Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og Hedmark fylkeskommuner.

 - Det er trist at stortingsflertallet øker hemmeligholdet og dermed svekker lokaldemokratiet i de parlamentarisk styrte kommunene. Ekstra alvorlig er det at dette skjer gjennom et hastevedtak, uten utredning og høringsrunde, sier generalsekretær i Norsl Redaktørforening, Arne Jensen.

-  Dette er en flau lovendring, sier stortingspolitiker Kjersti Toppe (Sp) til Bergens Tidende.

Hennes partikollega Geir Inge Lien var den eneste i Justiskomiteen som stemte mot forslaget. Han mener den foreslåtte lovendringen legger til rette for en lukking av saksbehandlingen i kommunene, og at ubehagelige fakta og faglig usikkerhet kan bli skjøvet under teppet. Flertallet - medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti - gikk imidlertid inn for forslaget - med følgende tillegg:

  • Stortinget ber regjeringen om å evaluere endringen av offentleglova 16 første ledd tredje punktum på egnet måte i løpet av tre år.
  • Stortinget ber regjeringen ta initiativ til at offentlige institusjoner og etater gjennomgår reglement og retningslinjer med sikte på å bedre åpenhet og innsyn i offentlig virksomhet.

Her er justiskomiteens innstilling. 

Forslaget fremmet av Geir S. Toskedal (KrF), Helge André Njåstad (Frp), Ingjerd Schou (H), Jorodd Asphjell (Ap) og Ola Elvestuen (V) har møtt massiv kritikk fra medieorganisasjonene og en rekke jurister som argumenterer med at dette vil innskrenke innsynet i kommuner med såkalt parlamentarisk styre. 

- Lovforslaget er ikke Stortinget verdig, og det er ikke demokratiet verdig, sa NRs generalsekretær Arne Jensen under høringen om saken i justiskomiteen 12. mai.

Medieorganisasjonene håpet på forhånd at Stortinget ville utsette eller avvise den endelige behandlingen av forslaget om å innskrenke innsynet i politiske prosesser i byrådskommunene.  Etter høringen uttalte justiskomiteens leder Hadia Tajik (Ap) at det var ryddig å se på saken med nye øyne. Nå støtter hun likevel at saken sendes gjennom uten at den sendes tilbake til regjeringen for en ordinær høringsrunde.

Saken skal opp til plenumsbehandling på Stortinget 8. juni. 

Norsk Redaktørforening har i et eget brev til stortingsgruppene, samt til Stortingets justiskomité protestert mot både forslaget og prosessen. Her kan du lese lovforslaget. Og her er NRs høringsinnspill samt protestbrev. 

Les Arne Jensens kronikk om saken her.