Følgende ledere i medieorganisasjonene har undertegnet brevet til Kulturdepartementet: Elin Floberghagen (Norsk Presseforbund, Randi Øgrey (MBL), Pål Lomeland (Norsk Lokalradioforbund), Tomas Bruvik (LLA), Per Brikt Olsen (Fagpressen), Hege Iren Frantzen (NJ) og Arne Jensen (NR).

Samlet budsjettutspill fra mediebransjen 

Medieorganisasjonene ber om nye, brede tiltak til mediebransjen og mener bransjens utfordringer er ytterligere forsterket av korona-epidemien. - Det er viktig at politikerne allerede nå forstår behovet for å styrke støttetiltakene for mediene, også når koronakrisen forhåpentligvis går over. Krisen vil trolig skape varige strukturendringer i samfunnet, endringer som også påvirker medieøkonomien. I tillegg har krisen forsterket negative trender som allerede var i gang, sier NRs generalsekretær Arne Jensen.

I et brev til Kulturdepartementet kommer NR og de øvrige medieorganisasjonene med en rekke forslag til tiltak for å bidra til å avhjelpe den vanskelige situasjonen mediene står i. 

"Krisen har virket som en akselerator og forsterker av denne utviklingen. De økonomiske tapene denne våren er permanente. Følgekonsekvensene vil ha effekt gjennom hele 2021, og trolig i flere år fremover, og vil med stor sannsynlighet ha strukturelle effekter på annonseinntektene i retning av ytterligere digitalisering. Enkelte annonsører kan også rett og slett forsvinne", heter det i brevet.

Her er tiltakene medieorganisasjonene foreslår:

  • Midlertidig fritak for arbeidsgiveravgift i tre år evt midlertidig skattefritak for en andel av redaksjonelle kostnader etter modell fra Canada.
  • Utviding mva-fritaket til å gjelde all digital journalistikk for medier som omfattes av lov om redaksjonell fridom i media Generell styrking av mediestøtte
  • Økt tilgang til innovasjonsmidler/utviklingsmidler.
  • Videreutvikle og styrke dagens ordninger for kompetansestøtte.
  • Myndighetene må legge til rette for at abonnenter som ønsker kan få levert papiravis på utgivelsesdagen over hele landet.

Brevet er undertegnet lederne i Mediebedriftenes Landsforening, Norsk Jorunalistlag, Norsk Lokalradioforbund, Landslaget for lokalaviser, Fagpressen, Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening.

Les hele brevet her