F.v. møteleder Mona Myklebust, Nina Hjerpseth-Østlie, Maria Karine Aasen-Svensud, Ervin Kohn, John Olav Egeland, Rania Al-Nah og Anine Kierulf. 

Foto: Reidun Kjelling Nybø

Se opptak fra OR-debatten om rasismeparagrafen

Er hat og krenkelser prisen vi må betale for å leve i et fritt, meningsmangfoldig demokrati? Hva gjør vi da når utsatte grupper trues til taushet? Det var blant spørsmålene som ble diskutert da Oslo Redaktørforening arrangerte debatt om paragraf 185 i straffeloven tirsdag 17. september

Her er opptak fra debatten på Kulturhuset.

I sommer laget 18 samfunnsdebattanter et opprop mot paragraf 185 i straffeloven, også kalt rasisme- eller hatparagrafen. Samtidig fremmet Arbeiderpartiet et forslag om at politiet skal få mulighet til å bøtelegge hets. Både oppropet og Arbeiderpartiets forslag var helt sentralt i debatten.

Anine Kierulf, jurist og fagdirektør ved Norges institusjon for menneskerettigheter, innledet om rasismeparagrafens historie og dagens rettstilstand. 

Øvrige deltakere var:

  • Ervin Kohn, forstander i Det mosaiske trossamfunn 
  • Nina Hjerpset-Østlie, samfunnsdebattant 
  • Maria Karine Aasen-Svensrud, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • John Olav Egeland, redaktør og politisk kommentator i Dagbladet
  • Rania Al-Nahi, samfunnsdebattant

Møteleder var Mona Myklebust, NRK