Se opptak fra debatt om trusler mot journalister

Deborah Selbekk Lunde fortalte om truslene som familien Selbekk ble utsatt for i kjølvannet av publiseringen av Muhammed-tegingene. TV 2-reporter Kadafi Zaman og Kapital-redaktør Vibeke Holth fortalte om trusler fra ulike miljøer i debatten som Oslo Journalistklubb og Oslo Redaktørforening arrangerte 22. oktober. Se opptak her.

Over hele verden blir journalister drept og truet fordi de gjør jobben sin. Også i Norge opplever mange journalister og redaktører å bli truet på jobb. Hva gjør vi når samfunnets vaktbikkje blir forsøkt tvunget til taushet?

Det var introen til debatten "Truet: Når journalistjobben blir farlig" som ble arrangert på Brygg i Oslo tirsdag 22. oktober. Her finner du opptak fra debatten som hadde sin bakgrunn i en rekke artikler publisert av NRK den siste tiden. 

Deborah Selbekk Lunde, journalist i Korsets Seier og datter til Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk, innledet. NRK publiserte nylig en sak om hvordan hun opplevde truslene mot faren i oppveksten. 
Øvrige deltakere var Kadafi Zaman, reporter i TV 2, Vibeke Holth, redaktør i Kapital, Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening og Rolf J. Widerøe, journalist i VG.

Møteleder var Ragne Riise i Mastiff.

Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening har sammen laget råd om hvordan trusler mot journalister og redaktører bør håndteres.