Leder for NJ frilans, Oddrun Midtbø er godt fornøyd med NJs landsmøte.

Foto: NJ

- Se på forholdene til frilansere

Frilansklubben i Norsk Journalistlag oppfordrer redaktørene til å se nærmere på hvordan de honorerer frilansere. - Dårlig betalte frilansjournalister svekker faste arbeidsplasser, sier leder for NJs frilans, Oddbjørg Midtbø.

På NJs landsmøte ble denne løpeseddelen distribuert til alle delegatene. 

Midtbø minner om at frilanssats/honorar er ikke det samme som lønn. På toppen av lønna kommer kostnader som sykeforsikring, pensjon, eget utstyr, feriepenger, kompetanseutvijkling og kontorforhold.

– Mediebedriftene må ta innover seg hvilke kostnader som faktisk er knyttet til det å være frilanser, sier NJs leder og nestleder Hege Iren Frantzen og Dag Idar Tryggestad.

I 2018 lanserte NJ veiledende satser for frilansere og rammeavtale for kjøp av frilansstoff mellom  MBL og NJ. I år har LO Media slutter seg til NJ/MBL-avtalen.

Frilansklubben ønsker å jobbe med disse punktene framover:

  • Få på plass kontraktsmaler som tar utgangspunkt i rammeavtalen
  • Øke bevisstheten rundt rammeavtalen og veiledende satser, også blant klubbledere.
  • Jobbe tettere med tillitsvalgte i lag og klubber.
  • Gjøre en arbeidskårundersøkelse i samarbeid med Fritt Ord, Kritikerlaget og NFFO.

Dette er NJ Frilans:

  • NJs tredje største lag
  • 673 medlemmer over hele landet (og noen i utlandet)
  • Medlemmer i alle NJs lokallag