Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie vil ikke ha et eget varslerombud. (Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD)

Sier nei til varslerombud

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sier nei til Varslingsutvalgets forslag om et eget varslerombud. - Skuffende, sier utvalgsmedlem Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening.

Det regjeringsoppnevnte Varslingsutvalget avga sin innstilling (NOU 2018:6) i mars i fjor. Utvalget foreslo en rekke tiltak for å styrke varslervernet, blant annet et eget varslerombud, en egen varslingsnemnd og henvisninger til Grunnloven i arbeidsmiljøloven. Nå foreligger regjeringens forslag. Der er det verken henvisning til Grunnloven eller forslag om et eget varslerombud. Nemndsbehandling av saker om gjengjeldelse skal skje i en eksisterende nemndløsning. - Dette er fryktelig puslete, og viser ingen reell vilje til å styrke varslervernet eller sette det inn i en riktig samfunnsmessig ramme, sier NRs generalsekretær, som var medlem i det statlige utvalget.