Siri Dokken i Dagsavisen vant årets avistegning

Tegningen ”Folkekongen” av Siri Dokken i Dagsavisen gikk til topps i konkurransen Årets Avistegning 2009- 2010. Vinnertegningen ble presentert som en illustrasjon til en kommentar i Dagsavisen 17. oktober 2009.

142 bidrag fordelt på 42 tegnere konkurrerte om prisen, som deles ut av Mediebedriftenes Landsforening, Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag i fellesskap.

Årets vinner,Siri Dokken (45), er en kjent og veletablert avistegner. Hun er fast ansatt som tegner i Dagsavisen, hvor hun har vært siden 1997. Dokken vant også i 2007 prisen for Årets Avistegning.

- Juryen hadde en morsom og utfordrende oppgave. Det var utrolig mange gode kandidater, men en enstemmig jury var aldri i tvil om hvilken tegning som skulle få årets pris, sier juryleder Elisabeth Vislie i MBL.

Are Stokstad, leder i Mediebedriftenes Landsforening, delte ut prisen på MBLs årsmøtemiddag i Larvik torsdag kveld.

I sin begrunnelse berømmer juryen vinnertegningen for å ha et direkte og insisterende uttrykk i en elegant og kraftfull strek, som gjør at budskapet oppfattes umiddelbart.

Tegningen formidler i sin enkle form folkets oppfatning av kongen på en annerledes måte slik at han, med de egenskapene folket elsker ham for, står frem enda klarere og tydeligere, heter det i juryens begrunnelse.

Årets jury har bestått av Rune Johan Andersson, Avistegnerlauget, Kjetil Bragli Alstadheim (NJ), Mari Velsand (NR) og Elisabeth Vislie, juryleder (MBL).