Skal evaluere 22.juli-åpenhet

Norsk Presseforbunds styre har vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe for å evaluere åpenheten under rettssaken mot Anders Behring Breivik.

Gruppen har fått følgende mandat: ”Arbeidsgruppen skal evaluere viktige sider av mediedekningen av rettssaken mot Anders Behring Breivik: Praktisk tilrettelegging, åpenhet og innsyn, kontakten med domstol, påtalemyndighet, forsvarere og pårørende, og vurdere behov for oppfølging og tiltak. Gruppen skal særlig vurdere erfaringene med direktesending fra rettssalen og de begrensninger retten satte”.

Arbeidsgruppen består av:

Nils E. Øy (NR), leder

Jan Georg Vedeler, NRK

Niklas Lysvåg, TV 2

Håkon Letvik, Aftenposten

Sindre Granly Meldalen, Dagbladet

Ingrid Synnøve Torp, Norsk Presseforbund

Ole Kristian Bjellaanes, NTB

Harald Stanghelle, Aftenposten

Jens Christian Nørve, TV 2

Ane Stokland, NRK

Som det fremgår består arbeidsgruppen av det medieutvalg som hadde kontakt med retten hovedsakelig før saken startet, av de tre som representerte pressen under rettssaken, og av Ane Stokland fra NRKs juridiske avdeling. Gruppen skal fortrinnsvis levere sin rapport til NPs styremøte fredag 28. september.