Skal utrede dokumenter på nett

Som et ledd i arbeidet med å se på mulig videreutvikling av Offentlig elektronisk postjournal (OEP), skal Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) utrede spørsmål knyttet til offentliggjøring av fulltekstdokumenter i statsforvaltningen på nett.

Det var seniorrådgiver Jon Håkon Odd i Difi som opplyste dette på et seminar om OEP i dag, torsdag 24. januar. I dag kan hvem som helst søke etter og bestille dokumenter via OEP. Et neste skritt kan være å gjøre selve dokumentene tilgjengelige direkte, slik at man slipper å gå veien om bestilling. Dette vil naturlig da gjelde de dokumentene som ikke er unntatt offentlighet. Difi, som skal utføre arbeidet på oppdrag fra Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet (FAD), skal levere sin utredning til høsten. For øvrig viser Difis statistikk at det ble bestilt drøyt 156.000 dokumenter via OEP i fjor, en økning fra drøyt 60.000 året før. Da hører det med til historien at OEP først ble satt i drift i mai 2010. Les mer her. Se presentasjonene fra Jon Håkon Odd og Aftenposten-journalist Per Anders Johansen.