Skepsis til ny personopplysningslov

Både medieorganisasjonene, NRK, TV 2 og flere andre instanser er skeptiske til forslaget til endringer i personopplysningsloven. De frykter for konsekvensene for de redaktørstyrte mediene.

Her er forslaget til ny personopplysningslov. Høringsfristen var 6. desember. NR har avgitt høringsuttalelse sammen med NJ og NP.

I dag er det unntak fra de fleste bestemmelsene i personopplysningsloven «for behandling av personopplysninger utelukkende for journalistiske formål». I høringsnotatet til ny personopplysningslov er det foreslått å ta inn et «nødvendighetsvilkår» i tilknytning til denne bestemmelsen. Det fremgår av notatet at hensikten med en slik innstramming først og fremst er å hindre sjikane og hets på nettsteder som ikke er underlagt redaktøransvar. 

Medieorganisasjonene mener dette i så fall må løses på en slik måte at den type journalistisk virksomhet som i dag er unntatt fra loven også vil være det i fremtiden. Konkret foreslår medieorganisasjonene følgende formulering:

«Personvernforordningen og denne loven gjelder ikke for behandling av personopplysninger for journalistiske formål for virksomheter som er tilsluttet presseetiske regler og underlagt pressens selvdømmeordning eller omfattet av medieansvarsloven. Loven gjelder heller ikke behandling av personopplysninger for journalistisk virksomhet hos eksterne produsenter, frilansere og andre som leverer redaksjonelt materiale til slike medier.»

 

Her kan du lese hele høringsuttalelsen.