Lars Helle og Marit Breivik er begge nye varamedlemmer til PFU. (Foto: NTB Scanpix)

Slik blir det "nye" PFU

To nye faste medlemmer og ett nytt varamedlem fra allmennheten og tre nye varamedlemmer fra pressen. Slik blir det nye PFU. 

Styret i Norsk Presseforbund har enstemmig oppnevnt følgende medlemmer til Pressens Faglige Utvalg de neste to årene:

Journalistene:

Alf Bjarne Johnsen, VG – leder  

Liv Ekeberg, Agderposten          

Varamedlemmer:

Gunnar Kagge, Aftenposten      

Ellen Ophaug, Fredriksstad Blad

Nina Hernæs, Sykepleien (ny)

Redaktørene:

Anne Weider Aasen, TV2 – nestleder

Stein Bjøntegård, NRK

Varamedlemmer:

Frode Hansen, Dagbladet

Lars Helle, Stavanger Aftenblad (ny)

Elisabeth Lund-Andersen, Egmont (ny)

 

Allmennhetens representanter

Nina Fjeldheim, Humanistskolen

Øyvind Kvalnes, Institutt for ledelse og organisasjon, BI (ny)

Kristin Taraldsrud Hoff, Norsk Landbrukssamvirke (ny)

Varamedlemmer:

Marit Breivik, Olympiatoppen (ny)

Sylo Taraku

Øystein Stray Spetalen

Erik Schjenken

Journalistenes representanter er innstilt av Norsk Journalistlag og redaktørrepresentantene av Norsk Redaktørforening. En gruppe på fire personer (en tidligere allmennhetsrepresentant i PFU og to øvrige representanter for allmennheten samt generalsekretæren i NP), oppnevnt av NP-styret, skal sammen innstille syv representanter (tre faste og fire vara) for allmennheten til PFU. Medlemmene i gruppen som innstiller på allmennhetens representanter har en funksjonstid på fire år. I år har gruppen bestått av Henrik Syse, Øyvind Østerud og Kristin Mile, foruten NPs generalsekretær, Elin Floberghagen.