Advokat Jon Wessel-Aas representerte TV 2 i søksmålet fra PM. (Foto: Bing Hodneland)

Slipper å fjerne artikler

Det internasjonale kosttilskuddselskapet PM International og deres norske avdeling krevde at TV 2 skulle fjerne to nettartikler om selskapet, knyttet til et innslag i tvprogrammet "Helsekontrollen", men tapte i Oslo tingrett. 

Det var særlig bruken av begrepene "pyramide", "pyramidesalg", "pyramideselskap" osv som saksøkerne reagerte på. De ville ta i bruk det heller uvanlige virkemiddelet midlertidig forføyning for å få fjernet artiklene fra nettet. Det tv-programmet som artiklene relaterte seg til er også fortsatt tilgjengelig, men bare for abonnenter. Dette var ikke krevd fjernet av de saksøkte, som var representert av advokat Per Danielsen. TV 2 og deres advokat, Jon Wessel-Aas, fremhevet at TV 2 aldri på noe tidspunkt hadde hevdet at PMs virksomhet var ulovlig og at bruken av begrepet "pyramide" ligger godt innenfor ytringsfriheten. TV 2 mente uansett at det ikke forelå en sikringsgrunn som skulle tilsi at artiklene kunne kreves fjernet. Det var retten altså enig i. Du kan lese hele dommen her.  PM International har varslet at de nå vil gå til ordinært søksmål mot TV 2, melder dn.no