På vegne av redaksjonene holdt fagredaktør Marius Tetlie i NRK (t.h.) og nyhetsredaktør Frode Hansen i Dagbladet innlegg i retten hvor de forklarte hvorfor det ikke var aktuelt for dem å etterkomme forsvarernes ønske.

(Foto: Ole Berg-Rusten/NTB)

Slipper å utlevere epost

NRK og Dagbladet slipper å utlevere epostmeldinger de fikk tilsendt i forbindelse med saken mot Laila Bertheussen. Det slår Oslo tingrett fast i en kjennelse som ble avsagt torsdag 8. oktober.

Det var Bertheussens forsvarere som hadde fremmet begjæring om at journalist Tormod Strand i NRK og hans kollega Steinar Solås Suvatne skulle utlevere eposter de forklarte seg om under sitt vitnemål for retten. På vegne av redaksjonene holdt fagredaktør Marius Tetlie i NRK og nyhetsredaktør Frode Hansen i Dagbladet innlegg i retten hvor de forklarte hvorfor det ikke var aktuelt for dem å etterkomme forsvarernes ønske.

I sin kjennelse slår tingretten fast at epostene utvilsomt er omfattet av kildevernet. Samtidig er saken av stor samfunnsmessig betydning. Det avgjørende for retten har vært en avveining av i hvilken grad det er sannsynlig at utlevering av epostene vil bidra til oppklaring av saken, sett opp mot det å gjøre inngrep i kildevernet. Tingretten konkluderer slik:

«For retten har det avgjørende i interesseavveining vært at muligheten for å oppklare hvem som har sendt e-postene er svært begrenset. Retten viser til at e-postene etter det opplyste er krypterte, og at det har vært umulig for Dagbladet og NRK å finne avsenderen. Retten mener at hensynet til en rettferdig rettergang og videre etterforskning av dette, derfor ikke slår igjennom overfor kildevernet i denne saken.»

Les hele kjennelsen her, og les redaktørenes reaksjoner her.

Kildevernet er (nesten) absolutt, skriver NRs generalsekretær i en kommentar i Journalisten.