Søknadsfrist for NR-stipendier i 2012 er 1.12.2011

Som vanlig er det frist 1. desember 2011 for å søke stipend fra Norsk Redaktørforenings Vederlagsfond for neste år, og nå kunngjør vi blant annet stipendiene til internasjonale kongresser og konferanser i første halvår 2012.

Fondet lyser ut et fåtall stipend (opp til 30.000 kroner) til selvvalgte temaer og formål, samt et antall såkalte konferanse- og kongress-stipendier (KK-stipend) a 10.000 kroner for deltakelse i internasjonale konferanser og kongresser i 2012. Slike arrangementer som skal arrangeres i de sju første måneder må søkes innen 1.12.2011, mens fristen for å søke stipend til slike arrangmenter høsten 2012 er 1. juni 2012.

Søknad om ordinære stipend på selvvalgte temaer skal inneholde en plan for bruken av stipendiet og et budsjett for kostnadene, der det også inngår eventuell annen finansiering av studiet.

Du kan lese mer om stipend 2012 her.

Søknad om konferanse- og studiestipend i første halvår 2012 søkes gjennom skjema som du finner her.