Postdoktor Erik Knudsen ved Universitetet i Bergen har vært faglig ansvarlig for undersøkelsen. (Foto: Universitetet i Bergen)

Sterke tillitstall for nyhetsmediene

En fersk undersøkelse gjennomført på oppdrag fra Nordiske Mediedager viser at befolkningen har stor tillit til norske nyhetsmediers formidling av informasjon om koronakrisen.

– Generelt viser resultatene at nordmenn har stor tillit til både myndigheter og medier når det gjelder informasjonen de får om koronaviruset, sier postdoktor Erik Knudsen, som er faglig ansvarlig for undersøkelsen. Han viser til at kun 16 prosent av de spurte sier at de har lav eller ingen tillit til at norske journalister og redaktører som rapporterer om koronakrisen, har tilstrekkelig forståelse og kunnskap til å formidle korrekt informasjon om den. Hele 43 prosent sier de har høy tillit, mens 37 prosent sier de har “noe tillit”.

–  Dette er sterke tall, med tanke på at journalister og redaktører ikke er fagfolk innen medisin, sier Knudsen.

Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, er godt fornøyd med resultatene av undersøkelsen. 

- Undersøkelsen viser at folk søker til de redaktørstyrte mediene når de har behov for kvalitetssikret informasjon. Det er påfallende hvor sterkt dette slår ut når viktige ting står på spill. Det viser at de seriøse nyhets- og aktualitetsmediene har en solid forankring i folks bevissthet, sier Jensen.

Her kan du lese hele pressemeldingen om undersøkelsen. Her kan du lese hele rapporten.