Stipender kan overføres til neste år

Mange av de som har mottatt stipender fra Norsk Redaktørforenings vederlagsfond opplever at konferansene de skulle delta på er avlyst eller utsatt. Også de som har fått stipender til individuelle studier kan få problemer med gjennomføringen, på grunn av reiserestriksjoner eller andre begrensninger. Vederlagsfondets styre har derfor vedtatt noen prinsipper for håndtering av stipendmottakere som rammes av korona-krisen.

Norsk Redaktørforenings vederlagsfond forvalter redaktørenes kollektive vederlag for kopiering og videreformidling. Hvert år deler fondet ut midler til individuelle og kollektive kompetansetiltak for redaktører. Styret i vederlagsforndet består av Per-Kristian Bratteng, Åndalsnes Avis; Anne Weider Aasen, TV 2; Christina Dorthellinger, NTB og Anne Ekornholmen, Hamar Arbeiderblad.

På sitt møte 24. april vedtok styret følgende prinsipper for stipendmottakere som rammes av korona-krisen: 

For stipender til internasjonale konferanser:

  • De som er tildelt stipend, men ikke har fått utbetalt eller har benyttet pengene, kan bruke disse på tilsvarende konferanse i 2021. Dersom det ikke arrangeres tilsvarende konferanse i 2021, eller stipendmottakeren ønsker å benytte pengene til en annen konferansen, må de søke om dette.
  • Dersom stipendmottakeren har brukt deler av midlene, f eks på flybilletter, og disse utgiftene ikke kan refunderes, står det resterende beløp til disposisjon etter samme prinsipper som i strekpunktet over.

For individuelle studiestipender:

  • De som er tildelt stipend, men ikke har fått utbetalt eller benyttet disse, kan overføre pengene til tilsvarende prosjekt i 2021.
  • Dersom stipendmottaker ønsker å endre studieopplegget, må det søkes styret om overføring av pengene.
  • Dersom stipendmottakeren har brukt deler av midlene, og disse utgiftene ikke lar seg refundere, står det resterende beløpet til disposisjon etter samme prinsipper som i strekpunktene over.

 Har du spørsmål om dette, så ta kontakt med NR-sekretariatet.

Les mer om NRs vederlagsfond her.