Støtte til studier av mediekrisen

Stavanger Journalistlag, Agder Journalistlag og Rogaland og Agder Redaktørforening, med støtte fra NRs Vederlagsfond og Seniorklubben, lyser ut ett eller flere stipender til prosjekter som kan bidra til å forstå drivkreftene, sammenhengene eller konsekvensene av mediekrisen.

Samlet sum til fordeling er 70.000 kroner.

Prosjektene bør ha lokal tilknytning, og kan ha både historisk og framtidsrettet vinkling. Eksempler kan være å sammenlikne og analysere de økonomiske og redaksjonelle strategiene til mediehusene for å se hva som virker/ikke virker, studere eiernes rolle, eller se på i hvilken grad krisen har hatt innvirkning på kulturen i mediehusene; stoffprioritering, vesentlighetskriterier, etikk, forholdet mellom redaksjon og merkantil avdeling m.m.

Både forskere,  redaksjonelle medarbeidere og frilansere kan søke. Søknadene med prosjektforslag vil bli vurdert av en jury med representanter fra de lokale bidragsyterne. Det er en forutsetning at det eller de ferdige arbeidene skal kunne legges fram på Sommerkonferansen i Stavanger 28.- 29. august 2015, og der danne grunnlag for debatt. Resultatet kan presenteres i  rapportform og/eller publiseres som nyhetsartikkel, reportasje, video e.l.

Frist for å sende inn søknad er 1. mars 2015. Søknaden sendes sommerkonferansen@outlook.com .