Støtter anken fra Rettspraksis.no

Norsk Journalistlag (NJ) og Norsk Redaktørforening (NR) har besluttet å gå inn med et felles formelt støtteskriv til Høyesterett, i forbindelse med anken fra Rettspraksis.no i striden med Lovdata.

Etablererne av Rettspraksis.no, Håkon Wium Lie og Fredrik Ljone. har i to rettsinstanser tapt mot Lovdata, i forbindelse med sistnevntes krav om midlertidig forføyning mot nettstedet. Lovdata mener Rettspraksis.no sin publisering av rettsavgjørelser bryter med lov om opphavsrett til åndsverk, noe Lie og Ljone bestrider. Det er Halvor Manshaus i advokatfirmaet Schjødt som fører saken for Rettspraksis.no, mens Jon Wessel-Aas hos advokatfirmaet Lund & Co er prosessfullmektig for Lovdata.

- Vi har tidligere vist til at tvisten berører spørsmål knyttet til den demokratiske infrastrukturen; om hvordan den enkelte borger skal kunne holde seg orientert om hvilke prinsipper og hvilken praksis rettsstaten bygger på. Det dreier seg om publisering og tilgjengeliggjøring av i utgangspunktet offentlig informasjon. Når Lie og Ljone nå har valgt å anke til Høyesterett, så er det naturlig at vi også støtter dem der, sier generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening.

Du kan  lese Rettspraksis sitt ankeskriv til Høyesterett her og NR og NJs støtteskriv her. Les mer om saken her.