Det er lovlig å markedsføre Norsk Tipping i Norge. Men utenlandske spillselskaper kan det ikke reklameres for. (Foto: NTB Scanpix)

Støtter reklame-innstramming

Norsk Redaktørforening (NR) støtter Kulturdepartementets forslag til endringer i kringkastingsloven for å hindre markedsføring av utenlandske pengespill i det norske markedet.

NR er i sin uttalelse tydelig på at organisasjonen i utgangspunktet er skeptisk til enhver begrensning på den frie publiseringsretten. I dette tilfellet dreier det seg imidlertid, etter NRs oppfatning, om å skape like vilkår for ulike aktører i det samme markedet. Det er i dag forbudt å markedsføre utenlandske pengespill i Norge.

Medier, det vil si fjernsynskanaler, som sender fra utlandet, rammes imidlertid ikke av forbudet. Det er denne åpningen Kulturdepartementet nå vil tette, ved å gi Medietilsynet hjemmel for å pålegge distributører i det norske markedet "å hindre eller vanskeliggjøre tilgangen til markedsføring i fjernsyn eller audiovisuelle bestillingstjenester som er i strid med pengespilloven § 2, lotteriloven § 11 eller forskrift om totalisatorspill § 1."

Det er delte meninger i bransjen om det forslaget som nå fremmes. Mens TV 2 og Mediebedriftenes Landsforening også støtter forslaget, er Discovery og Nordic Entertainment Group svært kritiske.