Blant deltakerne i debatten var f.v. Lars Duvaland fra Legeforeningen, Jostein Vist fra Sykehuset Østfold, Ina Lindahl Nyrud fra Norsk Journalistlag, Synnøve Åsebø fra VG og møteleder Lilla Sølhusvik (NRK).

Stor uenighet om innsyn i pasientjournaler

Oslo Redaktørforening arrangerte åpen debatt om diskusjonen omkring åpenhet og taushet om pasientjournaler 22. mai. Utgangspunktet er VGs prisvinnende journalistikk om tvangsprotokollene. 

Tidligere i år fikk VG SKUP-prisen for tvangsloggene. Nå går debatten om hvor grensen bør gå mellom offentlighet og taushetsplikt.
Skal journalister kunne be om innsyn i anonymiserte pasientjournaler?
Eller må lovreglene endres for å beskytte pasientene?
På møtet fikk vi også høre hvordan VGs journalister jobbet med tvangsloggene. 

Her er opptak fra hele debatten. Vi beklager teknisk kvalitet på lyden på dette opptaket. Her er forbedret opptak fra siste del av debatten.

Lilla Sølhusvik (NRK) var møteleder, og disse deltok i debatten:

  • Mona Norman og Synnøve Åsebø, journalister i VG
  • Ina Lindahl Nyrud, advokat i Norsk Journalistlag
  • Jostein Vist, foretaksjurist Sykehuset Østfold
  • Lars Duvaland, direktør for avdeling for jus og arbeidsliv, Den norske legeforening
  • Anne-Lise Kristensen, pasientombud Oslo og Akershus
  • Kjersti Toppe (Sp), nestleder Stortingets helse- og omsorgskomité

Helsedirektoratet har satt ned en arbeidsgruppe som de siste månedene har vurdert pasientjournaler og offentlighetsloven. Ina Lindahl Nyrud er NPs representant i gruppen. Der sitter også representanter fra legeforeningen, pasientombudet og foretaksjuristene. NRs assisterende generalsekretær Reidun Kjelling Nybø er NRs representant i gruppen. Nyrud og Nybø har skrevet denne kronikken om saken.

Her er Bernt Olufsens oppsummering av debatten.

Jostein Vist var en av foretaksjuristene som nektet å levere ut anonymiserte tvangsprotokoller til VG. "Vårt motiv har ikke vært å skjule noe som helst, men å sikre den enkelte pasient sitt personvern" understreket Vist i en kronikk han var delforfatter på og som ble publisert i VG før jul. Helseminister Bent Høie svarte med å påpeke at det er ikke nok med åpenhet for å verne pasientene. "Vi må sørge for åpenhet også", skrev helseministeren i en kronikk i VG 

Her er VG-journalistenes metoderapport.

Sykepleien skrev nylig om VGs arbeid og om arbeidsgruppen som er nedsatt.