Det var Venstres Ola Elvestuen som annonserte en egen kompensasjonsordning for mediene. (Foto: NTB Scanpix)

Stortinget vil ha egen mediestøtte

I en merknad til de krisepakkene som vedtas i dag ber Stortinget regjeringen om raskt å komme opp med en egen kompensasjonsordning for mediene.

- Dette er meget gledelig, sier NRs generalsekretær Arne Jensen.

Han benytter anledningen til å takke mange av redaktørene som har bidratt med tall og informasjon til NR og de øvrige medieorganisasjonene de siste dagene. 
- Dette er resultat av et godt samarbeid med mange gode krefter, både i politikken og i mediebransjen, sier Arne Jensen.
Han er opptatt av at ordningen raskt kommer på plass for å avhjelpe de utfordringene som mange mediehus står i under koronakrisen.

Her er ordlyden i innstillingen fra finanskomiteen:

"Et annet flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, viser til at mediehusene har hatt et betydelig fall i annonseinntekter. Kriteriene for faste uunngåelige kostnader utgjør en for liten del av mediehusenes kostnader til at støtte gjennom kompensasjonsordningen kan kompensere for fallet i annonseinntekter. Det er nå varslet permittering i flere aviser. Redusert journalistisk kapasitet i media vil være svært uheldig i den situasjon landet befinner seg i.

Dette flertallet vil på denne bakgrunn fremme følgende forslag: Stortinget ber regjeringen vurdere en egen kompensasjonsordning bedre tilpasset medienes spesielle inntektsstruktur og raskt komme tilbake til Stortinget med forslag om dette."

- Dette viser at Stortingsflertallet har forstått at medienes særegne inntektsstruktur og - ikke minst - medienes særegne samfunnsrolle, gjør at de generelle pakkene treffer dårlig. For mediehusene er det ikke noen løsning å permittere redaksjonelt ansatte, og få lønnsutgiftene dekket av staten. Gjør vi det, så gjør vi ikke jobben vår. Journalister må stå i jobb, særlig i den situasjonen vi nå er i, sier Jensen. 

Les mer her og her.