Advokat Jon Wessel-Aas har ført saken for TV 2. (Foto: Lund & co)

TV 2 frifunnet i tingretten

TV 2 ble blankt frifunnet i Oslo tingrett, etter et søksmål fra helsekostfirmaet PM International.

PM International har tidligere forsøkt seg med et krav om midlertidig forføyning mot TV 2, for å få slettet to nettartikler om firmaet, artikler som ble skrevet i tilknytning til et innslag i programmet "Helsekontrollen". Kravet ble imidlertid avvist i både tingretten og lagmannsretten, og anken til Høyesterett slapp ikke gjennom til full behandling. Til tross for klare føringer fra lagmannsretten, gikk PM International, ved advokat Per Danielsen, til ordinært søksmål mot TV 2, ansvarlig redaktør Olav Sandnes og to reportere. Firmaet mente det var rettsstridig ærekrenkende å karakterisere selskapet som et "pyramideselskap", samt å kalle ett av selskapets produkter for "sukkerpulver". Det var ikke Oslo tingrett ikke enig. Tingretten mente det var dekning for begge deler og frifant TV 2, redaktøren og reporterne. I tillegg må PM International ut med drøyt en halv million kroner i saksomkostninger. Les hele dommen her.