TV 2-sjef Olav T. Sandnes har allerede bestemt seg for å anke dommen. (Foto: NTB Scanpix)

TV2 anker kirurgi-dommen

Hjernekirurg Per Kristian Eide vant frem i Oslo tingrett i søksmålet mot TV 2. Én av redaktørene, tre journalister og TV 2 selv er tilsammen dømt til å betale Eide 825.000 kroner i oppreisning. Dommen blir anket, sier TV 2-sjef Olav T. Sandnes.

I utgangspunktet var journalistene Sophie Lund Aaserud, Hanne Taalesen, Jens Christian Nørve og nyhetsoppleser Øyvind Brigg saksøkt for kr 150.000 hver, mens tidligere sjefredaktør Alf Hildrum, nåværende sjefredaktør Olav T. Sandnes, nyhetsredaktør Jan Ove Årsæther, redaktør Bård Espen Hansen og redaktør Niklas Lysvåg var saksøkt for 250.000 kroner. I tillegg var altså TV 2 som selskap saksøkt for fem millioner kroner. Tilsammen var dermed søksmålet på 6,7 millioner kroner, mens dommen altså lyder på 825.000 kroner. I tillegg må TV 2 ut med 3,5 millioner kroner i saksomkostninger.

Dommen lyder på at Aaserud, Taalesen og Nørve må betale 50.000 kroner hver, mens Niklas Lysvåg må ut med kr 75.000. I tillegg er TV 2 dømt til å betale 600.000 kroner. Nyhetsoppleser Øyvind Brigg inngikk et utenomrettslig forlik med Eide forut for saken. De tre redaktørene Alf Hildrum, Olav T. Sandnes og Bård Espen Hansen var aldri direkte involvert i den omstridte saken, og retten konkluderer med at det ikke gjelder et objektivt redaktøransvar for ærekrenkelser, etter at disse ble flyttet fra straffeloven til skadeerstatningsloven. Dermed var det bare Lysvåg av redaktørene som kunne holdes ansvarlig.

Les hele dommen her.

Eides advokat, Per Danielsen, er naturlig nok fornøyd.

– Dommen viser at vi har en uavhengig statsmakt i Norge som har kraft og styrke til å kunne sette mediene på plass når det innimellom er nødvendig, sier Danielsen til Nettavisen.

TV 2-sjef Olav Sandnes har allerede gjort det klart at dommen vil bli anket.

– Siden vi begynte dekningen av denne saken har det aller viktigste for TV 2 vært hensynet til norske pasienter. Kjernen i vårt samfunnsoppdrag er å drive undersøkende journalistikk og avdekke kritikkverdige forhold. Retten er enig med TV 2 i at saken har stor samfunnsinteresse, og at vi reiste en viktig etisk medisinsk debatt ved å adressere disse spørsmålene. Tingretten viser også til at TV 2s dekning har ført til en styrking av pasientenes rett til informasjon før samtykke til å delta i forskningsprosjekter, og at saken ligger i kjernen av ytringsfriheten. TV 2 har alltid ment og mener fortsatt at vår journalistikk i denne saken er viktig og faktabasert. Vi mener at både redaktører og journalister har opptrådt aktsomt og utført samfunnsoppdraget de er satt til å forvalte. Derfor vil TV 2 anke dommen, heter det i en skriftlig redegjørelse fra Sandnes.

NRs generalsekretær, Arne Jensen, er glad for at dommen blir anket.

- Etter min mening er dette en dom som ikke lar noen tvil komme TV2 til gode. Dette til tross for at redaksjonen har gått løs på et svært viktig, men også svært komplisert tema. I dommen pekes det helt riktig på at saken er i kjernen av medienes oppdrag og at saken har reist viktige debatter og at rutiner i helsevesenet er lagt om. Like fullt stilles det, etter mitt syn, urimelig  detaljerte og strenge krav til fullstendighet i en løpende nyhetsdekning. Retten har, slik jeg leser dommen, lagt veldig stor vekt på det man mener er et «inntrykk» som er skapt. Det er en farlig vei å gå, sier Jensen. 

Han mener det også er en fare for at en slik dom, dersom den blir stående, vil få flere redaksjoner til å avstå fra å sette er kritisk søkelys på helsevesenet og spørsmål knyttet til pasientsikkerhet. Det vil i så fall være meget uheldig.

- Jeg er derfor glad for at TV 2 har bestemt seg for å anke dommen. Den bør definitivt vurderes av en høyere rettsinstans. Anken er også et viktig signal overfor de redaksjonelle medarbeiderne som nå er dømt til å betale erstatning, sier Jensen.